• -10%
  33.22  29.90 

  Akupunktura ve 21. století – 2.doplněné a přepracované vydání

  33.22  29.90 
 • Monografie vznikla jako společný projekt předních odborníků pocházejících z klinik 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Lékařské fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě u příležitosti 100. výročí založení Univerzity Komenského vBratislavě. Hlavním záměrem autorů je poskytnout odborné veřejnosti moderní poznatky jak kvalitně a bezpečně vykonávat anestézii a perioperační medicínu u onkologických pacientů s ohledem na patofyziologii nádorové choroby v podmínkách současnéúrovně zdravotnictví. Monografie se skládá ze dvou částí. Ve všeobecné části poskytuje základní informace o epidemiologií a etiopatogenezi zhoubných nádorů a o molekulárních, metabolických a biologických vlastnostech maligních solidních nádorů. Vespeciální části poskytuje čtenářům poznatky a anesteziologické postupy v rámci radikální a paliativní léčby jednotlivých druhů solidních nádorů podle orgánových systémů, zásady zajištění žilních přístupů, zajištění průchodnosti dýchacích cest,tekutinové a transfúzní léčby, nutriční a analgetické léčby v onkologií. Důležité jsou kapitoly o etických aspektech radikální a paliativní onkologické léčby z pohledu odboru anesteziologie a intenzivní medicíny. Kapitoly jsou psané podle autorů vmateřském českém nebo slovenském jazyce. 23.99 

  Anestézia a perioperačná starostlivosť v onkológii

  23.99 
 • 9.41 

  Autoimunity nervového systému v kazuistikách

  9.41 
 • 24.86 

  Biosimilars

  24.86 
 • 16.17 

  Dětská přednemocniční a urgentní péče

  16.17 
 • -20%
  15.35  12.28 

  Dušnost – 2. vydání

  15.35  12.28 
 • 3.52 

  Flexibilní léčba diabetes mellitus 1. typu

  3.52 
 • 12.94 

  Interní propedeutika – 2. vydání

  12.94 
 • 16.12 

  Jan Evangelista Purkyně a jeho význam pro současnou i budoucí medicínu

  16.12 
 • 11.46 

  Kardiológia (nie len) pre pacientov

  11.46 
 • 99.00 

  Kardiológia 2.vydanie prvý +druhý diel + púzdro +USB klúč

  99.00 
 • 18.81 

  Koloproktologie – Vybrané kapitoly II

  18.81 
 • 15.90 

  Moderní postupy v gynekologii a porodnictví, druhé přepracované a doplněné vydání

  15.90 
 • -10%
  22.45  20.20 

  Následná intenzivní péče

  22.45  20.20 
 • 14.28 

  Obezita a ledviny

  14.28 
 • 18.70 

  Očkování dospělých

  18.70 
 • 13.75 

  Praktická oftalmologie

  13.75 
 • 24.75 

  Reprodukční medicína

  24.75 
 • 9.70 

  Rodičem kdykoli a jakkoli?

  9.70 
 • 19.71 

  Opioidy

  19.71 
 • 10.29 

  Doporučené postupy pro podávání anestezie dětem a dospělým – 2. vydání

  10.29 
 • 11.33 

  Kazuistiky z potravinové alergie a intolerance

  11.33 
 • 10.67 

  Bronchiální hyperreaktivita a její souvislosti

  10.67 
 • 18.70 

  Selhání střeva a transplantace tenkého střeva

  18.70 
 • -20%
  20.42  16.32 

  Optická kohereční tomografie – 2. vydání

  20.42  16.32 
 • 9.23 

  Urgentní příjem – komentované kazuistiky

  9.23 
 • 11.25 

  Mozková aneurysmata a subarachnoidální krvácení

  11.25 
 • 7.79 

  Dětská endokrinologie do kapsy – 2. vydání

  7.79 
 • 8.65 

  Inkontinence moči v každodenní praxi 2. vyd.

  8.65 
 • 7.79 

  Etické problémy v onkologii – 2. vydání

  7.79