• 15.91 

    Iatrogénne poranenia rekta a svalov panvového dna (diagnostika a chirurgická terapia)

    15.91