• Dětská kardiologie do kapsy 7.00 

  Dětská kardiologie do kapsy

  7.00 
 • 9.90 

  Enterální a parenterální výživa 3., přepracované a doplněné vydání

  9.90 
 • 3.52 

  Flexibilní léčba diabetes mellitus 1. typu

  3.52 
 • Lecba obezniho diabetika 23.10 

  Léčba obézního diabetika

  23.10 
 • Motivace pacienta v diabetologické ambulanci - Jozefína Štefánková a Silvie Lacigová 7.00 

  Motivace pacienta v diabetologické ambulanci – Jozefína Štefánková a Silvie Lacigová

  7.00 
 • 9.90 

  Průvodce léčbou diabetu 2. typu 3 vydání NOVINKA

  9.90 
 • 7.81 

  Dětská endokrinologie do kapsy – 2. vydání

  7.81 
 • Kombinovaná antidiabetická terapie s inzulinem při diabetes mellitus 2. typu 9.23 

  Kombinovaná antidiabetická terapie s inzulinem při diabetes mellitus 2. typu

  9.23 
 • Ledviny a léčba diabetu 7.79 

  Ledviny a léčba diabetu: současnost a perspektivy terapie glifloziny

  7.79 
 • 9.90 

  Průvodce léčbou diabetu 2. typu pro internisty – 3. rozšířené vydání

  9.90 
 • Jak (si) kontrolovat a zvládat diabetes 8.49 

  Jak (si) kontrolovat a zvládat diabetes

  8.49 
 • 17.90 

  Očkovanie v špeciálnych situáciach – Miloš Jaseňák

  17.90 
 • Praktická léčba diabetu – 2. vydání 16.06 

  Praktická léčba diabetu – 2. vydání

  16.06 
 • Prenatální péče v České republice je sice vyhrazena převážně ambulantním gynekologům, těhotná žena se však často obrací na praktické lékaře nebo odborníky jiných oborů v situacích, kdy se domnívá, že její potíže s těhotenstvím nesouvisejí, nebo o svém těhotenství neví. Pochybení lékaře, které má za následek poškození nebo smrt plodu či matky, je velmi často medializováno a veřejností vnímáno zvláště negativně. Tato kniha by měla napomoci odborníkům nejrůznějších specializací i mladým gynekologům orientovat se v porodnicko-gynekologické problematice natolik, aby se vyvarovali hrubých chyb, a naopak se zbavili často až přehnaných a neodůvodněných obav z možného poškození plodu spojených se zvolenou léčbou. Měla by jim pomoci rozlišit situace, kdy je možné obtíže těhotné ženy řešit ve vlastní režii a kdy je třeba odeslat pacientku ke specialistovi. V úvodu jsou stručně popsány fyziologické změny v těhotenství a vývoj plodu, následuje kapitola shrnující pravidla prenatální péče v ČR. Podstatnou část textu tvoří kapitoly týkající se základních onemocnění (v přímé i nepřímé souvislosti s těhotenstvím) včetně doporučené farmakoterapie v těhotenství a šestinedělí. Nechybí ani téma návykových látek, problematika očkování v těhotenství, praktické rady týkající se první pomoci u porodu. Závěrem jsou zodpovězeny otázky pracovní neschopnosti, mateřské dovolené a pracovněprávní ochrany těhotné ženy. 11.00 

  Těhotná v ordinaci negynekologa

  11.00 
 • Bariatrická a metabolická chirurgie 11.55 

  Bariatrická a metabolická chirurgie – Nové postupy v léčbě obezity a metabolických poruch

  11.55