• Dětská gynekologie 2., přepracované a doplněné vydání 15.00 

  Dětská gynekologie 2.,přepracované a doplněné vydání

  15.00 
 • Léčba bolesti Současné přístupy k léčbě bolesti a bolestivých syndromů 3. vydání 15.95 

  Léčba bolesti Současné přístupy k léčbě bolesti a bolestivých syndromů 3. vydání

  15.95 
 • 22.00 

  Reprodukční medicína

  22.00 
 • Vzácne nádory dětí a dospívajících 17.20 

  Vzácne nádory dětí a dospívajících

  17.20 
 • 6.35 

  Léčba bolesti ve stáří – 2.vydání

  6.35 
 • Onkologická onemocnění během těhotenství 12.10 

  Onkologická onemocnění během těhotenství

  12.10 
 • Inkontinence moči v každodenní praxi 8.08 

  Inkontinence moči v každodenní praxi

  8.08 
 • Vybrané kazuistiky z gynekologické endoskopie 7.21 

  Vybrané kazuistiky z gynekologické endoskopie

  7.21 
 • Praktická léčba diabetu – 2. vydání 16.06 

  Praktická léčba diabetu – 2. vydání

  16.06 
 • 5.77 

  Trendy v profylaxi žilní tromboembolické nemoci – 2. vydání

  5.77 
 • 14.00 

  Léčba bolesti – Současné přístupy k léčbě bolesti a bolestivým syndromům

  14.00