• 15.90 

  Moderní postupy v gynekologii a porodnictví, druhé přepracované a doplněné vydání

  15.90 
 • 24.75 

  Reprodukční medicína

  24.75 
 • Vzácne nádory dětí a dospívajících 17.20 

  Vzácne nádory dětí a dospívajících

  17.20 
 • Imunologie a imunopatologie lidské reprodukce 10.45 

  Imunologie a imunopatologie lidské reprodukce – Vybrané kapitoly

  10.45 
 • 6.35 

  Léčba bolesti ve stáří – 2.vydání

  6.35 
 • Neonatologie – 2.vydání
  -20%
  23.65  18.92 

  Neonatologie – 2.vydání

  23.65  18.92 
 • Onkologická onemocnění během těhotenství 12.12 

  Onkologická onemocnění během těhotenství

  12.12 
 • Inkontinence moči v každodenní praxi 8.08 

  Inkontinence moči v každodenní praxi

  8.08 
 • Moderní postupy v gynekologii a porodnictví 15.90 

  Moderní postupy v gynekologii a porodnictví-2vydanie

  15.90 
 • Vybrané kazuistiky z gynekologické endoskopie 7.21 

  Vybrané kazuistiky z gynekologické endoskopie

  7.21 
 • Praktická léčba diabetu – 2. vydání 16.15 

  Praktická léčba diabetu – 2. vydání

  16.15 
 • Zástupný 5.77 

  Trendy v profylaxi žilní tromboembolické nemoci – 2. vydání

  5.77 
 • Prenatální péče v České republice je sice vyhrazena převážně ambulantním gynekologům, těhotná žena se však často obrací na praktické lékaře nebo odborníky jiných oborů v situacích, kdy se domnívá, že její potíže s těhotenstvím nesouvisejí, nebo o svém těhotenství neví. Pochybení lékaře, které má za následek poškození nebo smrt plodu či matky, je velmi často medializováno a veřejností vnímáno zvláště negativně. Tato kniha by měla napomoci odborníkům nejrůznějších specializací i mladým gynekologům orientovat se v porodnicko-gynekologické problematice natolik, aby se vyvarovali hrubých chyb, a naopak se zbavili často až přehnaných a neodůvodněných obav z možného poškození plodu spojených se zvolenou léčbou. Měla by jim pomoci rozlišit situace, kdy je možné obtíže těhotné ženy řešit ve vlastní režii a kdy je třeba odeslat pacientku ke specialistovi. V úvodu jsou stručně popsány fyziologické změny v těhotenství a vývoj plodu, následuje kapitola shrnující pravidla prenatální péče v ČR. Podstatnou část textu tvoří kapitoly týkající se základních onemocnění (v přímé i nepřímé souvislosti s těhotenstvím) včetně doporučené farmakoterapie v těhotenství a šestinedělí. Nechybí ani téma návykových látek, problematika očkování v těhotenství, praktické rady týkající se první pomoci u porodu. Závěrem jsou zodpovězeny otázky pracovní neschopnosti, mateřské dovolené a pracovněprávní ochrany těhotné ženy. 11.00 

  Těhotná v ordinaci negynekologa

  11.00 
 • 14.00 

  Léčba bolesti – Současné přístupy k léčbě bolesti a bolestivým syndromům

  14.00