• 9.68 

  Akutní kardiologie do kapsy

  9.68 
 • Biologická a cílená léčba 22.20 

  Biologická a cílená léčba – Vladimír Tesař

  22.20 
 • Dětská kardiologie do kapsy 7.00 

  Dětská kardiologie do kapsy

  7.00 
 • Kardiológia (nie len) pre pacientov 11.00 

  Kardiológia (nie len) pre pacientov

  11.00 
 • kardiologie prvy a druhy diel 71.50 

  Kardiologie 1. a 2. díl BOX

  71.50 
 • Mozková aneurysmata a subarachnoidální krvácení 13.75 

  Mozková aneurysmata a subarachnoidální krvácení

  13.75 
 • 24.70 

  Akutní kardiologie – 2. vydání

  24.70 
 • 19.90 

  Manuál ambulantního specialisty – kardiologa

  19.90 
 • 10.89 

  Antitrombotika v kardiologii

  10.89 
 • 14.19 

  Diferenciální diagnostika bolestivého kloubu v klinické praxi

  14.19 
 • 11.00 

  Psoriáza – od teorie k praxi

  11.00 
 • 25.30 

  90 let české kardiologie – prof. MUDr. Miloš Táborský, CSc.

  25.30 
 • milos taborsky 19.90 

  Novinky v kardiologii 2019 – Miloš Táborský

  19.90 
 • Fibrilace síní 14.42 

  Fibrilace síní

  14.42 
 • Srdeční selhání – aktuality pro klinickou praxi 11.00 

  Srdeční selhání – aktuality pro klinickou praxi

  11.00 
 • Dušnost
  -17%
  13.20  11.00 

  Dušnost

  13.20  11.00 
 • Praktická léčba diabetu – 2. vydání 16.06 

  Praktická léčba diabetu – 2. vydání

  16.06 
 • 5.77 

  Trendy v profylaxi žilní tromboembolické nemoci – 2. vydání

  5.77 
 • Předoperační vyšetření dospělých
  -24%
  7.21  5.50 

  Předoperační vyšetření dospělých

  7.21  5.50 
 • Prenatální péče v České republice je sice vyhrazena převážně ambulantním gynekologům, těhotná žena se však často obrací na praktické lékaře nebo odborníky jiných oborů v situacích, kdy se domnívá, že její potíže s těhotenstvím nesouvisejí, nebo o svém těhotenství neví. Pochybení lékaře, které má za následek poškození nebo smrt plodu či matky, je velmi často medializováno a veřejností vnímáno zvláště negativně. Tato kniha by měla napomoci odborníkům nejrůznějších specializací i mladým gynekologům orientovat se v porodnicko-gynekologické problematice natolik, aby se vyvarovali hrubých chyb, a naopak se zbavili často až přehnaných a neodůvodněných obav z možného poškození plodu spojených se zvolenou léčbou. Měla by jim pomoci rozlišit situace, kdy je možné obtíže těhotné ženy řešit ve vlastní režii a kdy je třeba odeslat pacientku ke specialistovi. V úvodu jsou stručně popsány fyziologické změny v těhotenství a vývoj plodu, následuje kapitola shrnující pravidla prenatální péče v ČR. Podstatnou část textu tvoří kapitoly týkající se základních onemocnění (v přímé i nepřímé souvislosti s těhotenstvím) včetně doporučené farmakoterapie v těhotenství a šestinedělí. Nechybí ani téma návykových látek, problematika očkování v těhotenství, praktické rady týkající se první pomoci u porodu. Závěrem jsou zodpovězeny otázky pracovní neschopnosti, mateřské dovolené a pracovněprávní ochrany těhotné ženy. 11.00 

  Těhotná v ordinaci negynekologa

  11.00 
 • 14.00 

  Léčba bolesti – Současné přístupy k léčbě bolesti a bolestivým syndromům

  14.00