• 17.88 

  Geriatrická paliativní péče

  17.88 
 • neurointenzivni pece NOVINKA 34.98 

  Neurointenzívní péče 3.vydání, Tomek Aleš

  34.98 
 • Vaněčková Manuela Seidl Zdeněk 13.86 

  Roztroušená skleróza a onemocní bílé hmoty v MR zobrazení

  13.86 
 • opioidy 19.01 

  Opioidy – Jiří Kozák, Jan Lejčko, Ivan Vrba

  19.01 
 • 9.23 

  Urgentní příjem – komentované kazuistiky

  9.23 
 • Mozková aneurysmata a subarachnoidální krvácení 11.25 

  Mozková aneurysmata a subarachnoidální krvácení

  11.25 
 • Vzácne nádory dětí a dospívajících 17.20 

  Vzácne nádory dětí a dospívajících

  17.20 
 • Revmatologie pro praxi 10.67 

  Bolesti zad a kloubů

  10.67 
 • 6.35 

  Léčba bolesti ve stáří – 2.vydání

  6.35 
 • 46.20 

  Klinická dermatovenerologie (2. díl)

  46.20 
 • 15.20 

  Myoskeletální medicína pro praxi

  15.20 
 • 13.00 

  Testy a dotazníky pro vyšetřování kognitivních funkcí, nálady a soběstačnosti 2. přepracované a doplněné vydání

  13.00 
 • Neuroanestezie a základy neurointenzivní péče 16.15 

  Neuroanestezie a základy neurointenzivní péče

  16.15 
 • Očkovanie v špeciálnych situáciach 12.50 

  Očkovanie v špeciálnych situáciach

  12.50 
 • Praktická léčba diabetu – 2. vydání 16.15 

  Praktická léčba diabetu – 2. vydání

  16.15 
 • 8.65 

  Schizofrenie – Jak předejít relapsu aneb terapie pro 21. století – 3. vydání

  8.65 
 • Prenatální péče v České republice je sice vyhrazena převážně ambulantním gynekologům, těhotná žena se však často obrací na praktické lékaře nebo odborníky jiných oborů v situacích, kdy se domnívá, že její potíže s těhotenstvím nesouvisejí, nebo o svém těhotenství neví. Pochybení lékaře, které má za následek poškození nebo smrt plodu či matky, je velmi často medializováno a veřejností vnímáno zvláště negativně. Tato kniha by měla napomoci odborníkům nejrůznějších specializací i mladým gynekologům orientovat se v porodnicko-gynekologické problematice natolik, aby se vyvarovali hrubých chyb, a naopak se zbavili často až přehnaných a neodůvodněných obav z možného poškození plodu spojených se zvolenou léčbou. Měla by jim pomoci rozlišit situace, kdy je možné obtíže těhotné ženy řešit ve vlastní režii a kdy je třeba odeslat pacientku ke specialistovi. V úvodu jsou stručně popsány fyziologické změny v těhotenství a vývoj plodu, následuje kapitola shrnující pravidla prenatální péče v ČR. Podstatnou část textu tvoří kapitoly týkající se základních onemocnění (v přímé i nepřímé souvislosti s těhotenstvím) včetně doporučené farmakoterapie v těhotenství a šestinedělí. Nechybí ani téma návykových látek, problematika očkování v těhotenství, praktické rady týkající se první pomoci u porodu. Závěrem jsou zodpovězeny otázky pracovní neschopnosti, mateřské dovolené a pracovněprávní ochrany těhotné ženy. 11.00 

  Těhotná v ordinaci negynekologa

  11.00 
 • 14.00 

  Léčba bolesti – Současné přístupy k léčbě bolesti a bolestivým syndromům

  14.00