• 14.28 

    Obezita a ledviny

    14.28 
  • Bariatrická a metabolická chirurgie 11.55 

    Bariatrická a metabolická chirurgie – Nové postupy v léčbě obezity a metabolických poruch

    11.55