• 9.23 

    HIV infekce – Současné trendy v diagnostice, léčbě a ošetřovatelství

    9.23 
  • 14.00 

    Léčba bolesti – Současné přístupy k léčbě bolesti a bolestivým syndromům

    14.00