Prevádzkovateľ

monelli, s.r.o.
sídlo: cesta Janka Alexyho 47, Banka 921 01
zápis: oddiel Sro, vložka číslo 18892/T, register Okresného súdu Trnava
prevádzka:  cesta Janka Alexyho 47, Piešťany-Banka 921 01

IČO: 36664171
DIČ: 2022228175
IČ DPH: SK2022228175

tel.: +421902918831
e-mail: info@medical-services.sk
orgány dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, 820 07 Bratislava (podľa zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu pre nepotravinárske výrobky)

Vaše meno*

Váš email*

Vaša správa