Prevádzkovateľ

monelli, s.r.o.
sídlo: N.Teslu 4404/1, Piešťany 921 01
zápis: oddiel Sro, vložka číslo 18892/T, register Okresného súdu Trnava
prevádzka:  cesta Janka Alexyho 47, Piešťany-Banka 921 01

IČO: 36664171
DIČ: 2022228175
IČ DPH: SK2022228175

tel.: +421902918831
e-mail: info@medical-services.sk
orgány dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, 820 07 Bratislava (podľa zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu pre nepotravinárske výrobky)

Vaše meno*

Váš email*

Vaša správa

Kontakty na vydavateľa

Karel Novotný, MBA
Ředitel divize Medical Services
Tel. +420 225 276 380
E–mail: novotny@mf.cz

Ing. Kristína Kupcová
Obchodní a eventová ředitelka Medical Services
Mobil: +420 725 708 647
Tel.: +420 225 276 355
E-mail: kupcova@mf.cz

MUDr. Michaela Lízlerová
Šéfredaktorka Edice Postgraduální medicíny
Mobil: +420 724 104 297
Tel. +420 225 276 378
E-mail: lizlerova@mf.cz

Mgr. Šárka Mašková
Šéfredaktorka knižních edic Aeskulap, Lékař a pacient, Sestra
Mobil: +420 603 170 265
Tel. +420 261 223 377
E-mail: maskovas@mf.cz