• 10.67 

  Bronchiální hyperreaktivita a její souvislosti

  10.67 
 • 18.70 

  Selhání střeva a transplantace tenkého střeva

  18.70 
 • -20%
  20.42  16.32 

  Optická kohereční tomografie – 2. vydání

  20.42  16.32 
 • 9.23 

  Urgentní příjem – komentované kazuistiky

  9.23 
 • 11.25 

  Mozková aneurysmata a subarachnoidální krvácení

  11.25 
 • 7.79 

  Dětská endokrinologie do kapsy – 2. vydání

  7.79 
 • 8.65 

  Inkontinence moči v každodenní praxi 2. vyd.

  8.65 
 • 7.79 

  Etické problémy v onkologii – 2. vydání

  7.79 
 • 11.42 

  Plicní endoskopie

  11.42 
 • 15.87 

  Hepatitida C

  15.87 
 • 27.79 

  Akutní kardiologie – 2. vydání

  27.79 
 • 22.79 

  Hyperbarická medicína

  22.79 
 • 15.00 

  Vzácne nádory dětí a dospívajících

  15.00 
 • 9.23 

  Péče o dítě s diabetem krok za krokem

  9.23 
 • 18.75 

  Maligní kožní nádory

  18.75 
 • 14.13 

  Dětská gynekologie

  14.13 
 • 12.12 

  Nefrologické minimum pro klinickou praxi, 2. vydání

  12.12 
 • 10.96 

  Folikulární lymfom

  10.96 
 • 9.23 

  Schizofrenie – Jak předejít relapsu aneb terapie pro 21. století – 3., přepracované a doplněné vydání

  9.23 
 • 10.67 

  Bolesti zad a kloubů

  10.67 
 • 13.27 

  Nové možnosti v léčbě vybraných hematologických onemocnění

  13.27 
 • 12.98 

  Kontroverze současné medicíny

  12.98 
 • 19.62 

  Revmatologie pro praxi

  19.62 
 • 7.21 

  Předoperační vyšetření dospělých – 2., přepracované a doplněné vydání

  7.21 
 • 15.87 

  Lícní nerv – anatomie, patologie, léčba

  15.87 
 • 12.98 

  Revmatologie v obrazech

  12.98 
 • 17.60 

  Manuál ambulantního specialisty – kardiologa

  17.60 
 • 9.23 

  Kombinovaná antidiabetická terapie s inzulinem při diabetes mellitus 2. typu

  9.23 
 • 12.69 

  Plicní postižení u systémových nemocí pojiva, vaskulitid a idiopatických zánětů v gastroenterologii

  12.69 
 • 10.96 

  Dědičné poruchy metabolismu v kazuistikách

  10.96