• 18.70 

  Selhání střeva a transplantace tenkého střeva

  18.70 
 • Optická kohereční tomografie – 2. vydání 18.49 

  Optická kohereční tomografie – 2. vydání

  18.49 
 • 9.90 

  Urgentní příjem – komentované kazuistiky

  9.90 
 • Mozková aneurysmata a subarachnoidální krvácení 13.75 

  Mozková aneurysmata a subarachnoidální krvácení

  13.75 
 • 7.81 

  Dětská endokrinologie do kapsy – 2. vydání

  7.81 
 • Plicní endoskopie
  -26%
  14.89  11.00 

  Plicní endoskopie

  14.89  11.00 
 • 15.40 

  Hepatitida C

  15.40 
 • 24.70 

  Akutní kardiologie – 2. vydání

  24.70 
 • Hyperbarická medicína 22.55 

  Hyperbarická medicína

  22.55 
 • Vzácne nádory dětí a dospívajících 17.20 

  Vzácne nádory dětí a dospívajících

  17.20 
 • 13.20 

  Ač máš eReSku neprodávej stesku -Laura Janáčková

  13.20 
 • 19.00 

  Chirurgie nohy a hlezna – Vybrané kapitoly

  19.00 
 • 10.90 

  Jak rozdýchat plicní onemocnění-CHOPN

  10.90 
 • Maligní kožní nádory 18.74 

  Maligní kožní nádory

  18.74 
 • Praktická pediatrická gastroenterologie, hepatologie a výživa 29.00 

  Praktická pediatrická gastroenterologie, hepatologie a výživa

  29.00 
 • Nefrologické minimum pro klinickou praxi, 2. vydání 12.12 

  Nefrologické minimum pro klinickou praxi, 2. vydání

  12.12 
 • 10.45 

  Folikulární lymfom

  10.45 
 • Schizofrenie – Jak předejít relapsu aneb terapie pro 21. století 9.23 

  Schizofrenie – Jak předejít relapsu aneb terapie pro 21. století – 3., přepracované a doplněné vydání

  9.23 
 • Revmatologie pro praxi 10.67 

  Bolesti zad a kloubů

  10.67 
 • Nové možnosti v léčbě vybraných hematologických onemocnění 12.10 

  Nové možnosti v léčbě vybraných hematologických onemocnění

  12.10 
 • Kontroverze současné medicíny 12.98 

  Kontroverze současné medicíny

  12.98 
 • Revmatologie pro praxi 19.62 

  Revmatologie pro praxi

  19.62 
 • 15.40 

  Lícní nerv – anatomie, patologie, léčba

  15.40 
 • Revmatologie v obrazech 12.98 

  Revmatologie v obrazech

  12.98 
 • 9.90 

  Běhání s Keňany

  9.90 
 • 19.90 

  Manuál ambulantního specialisty – kardiologa

  19.90 
 • Praktická imunohematologie 25.38 

  Praktická imunohematologie

  25.38 
 • Kombinovaná antidiabetická terapie s inzulinem při diabetes mellitus 2. typu 9.23 

  Kombinovaná antidiabetická terapie s inzulinem při diabetes mellitus 2. typu

  9.23 
 • 10.89 

  Dědičné poruchy metabolismu v kazuistikách

  10.89 
 • 10.89 

  Antitrombotika v kardiologii

  10.89